{

Výchovný poradce
Školní metodik prevence

Vítejte na stránkách studijních oborů pro učitele!

 • Závěrečné zkoušky
  V pondělí 12.10.2020 je závěrečná zkouška zrušena.
  Listopadový termín zatím platí. Informace budou upřesněny dle aktuální situace. Prosím, informujte dr. Valentovou v případě, že se listopadových zkoušek plánujete zúčastnit.
 • Konzultace

  Konzultace jsou možné každé pondělí mezi 11 - 13h. Vždy po předchozí domluvě!

 • Závěrečné zkoušky

  Termíny závěrečných zkoušek pro VP, kteří ještě nemají ukončené studium.

  • 12. října 2020
  • 9. listopadu 2020

  Prosím informuje dr. L. Valentovou, kdy předpokládáte účast na ZK.

 • Informace pro 2. ročník VP

  14. dubna požádali studenti 2. ročníku „studia pro VP“ vedení fakulty a katedry o atypické ukončení studia, vzhledem k nouzovému stavu v ČR. Po projednání s vedením fakulty této žádosti vedení katedry vyhovělo.

  Studium budu ukončovat zejména na podkladě hodnocení portfolia. V ojedinělých případech, kdy byly ze strany vedoucí práce k zaslanému portfoliu výraznější výhrady, projednáme možnosti úprav. Pokud někdo dosud portfolio neodevzdal, prosím o jeho zaslání na mou mailovou adresu.

  S pozdravem L. Valentová